Bitcoinera.nl hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar gebruikers van deze website. Deze privacyverklaring is gebaseerd op het uitgangspunt dat u als gebruiker zoveel mogelijk controle heeft over uw privacy. Bitcoinera.nl houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Verwerking persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft vrij te geven. Indien u echter gebruik wenst te maken van onze producten of diensten van Deze Website is het noodzakelijk dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, e-mailadres en eventueel noodzakelijke gegevens voor het maken van een reservering en/of betaling.

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) heeft deze website zich gemeld bij haar functionaris gegevensbescherming die binnen deze website verantwoordelijk is voor de taak van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Deze website streeft ernaar om haar diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten. Daartoe doet deze website onderzoek naar uw wensen. In het kader van dienstverlening, verkoop van producten en diensten of anderszins, zoals bij enquêtes en prijsvragen, verstrekt u (persoons)gegevens. Deze door u verstrekte gegevens, zoals uw naam, e-mailadres worden door ons verwerkt zodat wij in staat zijn u te informeren over de beschikbare diensten, producten en nieuws.

Uw gegevens

Deze Website besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van haar klantenbestand. U kunt deze Website verzoeken om uw persoonsgegevens uit de database te verwijderen door een e-mail te sturen via het contactformulier. U kunt uw persoonlijke gegevens opvragen door een e-mail te sturen via het contactformulier

Bescherming gegevens

Deze Website doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

IP-adressen / Cookies

De webserver van deze website verzamelt automatisch zogenaamde IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer dat computers op het netwerk in staat stelt uw computer te identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer kunnen worden gestuurd. Aan de hand van het IP-adres kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd.

Een cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan de website van Deze Website wordt dit Cookie aangemaakt en geraadpleegd door onze systemen. De meeste browsers accepteren cookies, maar het is meestal mogelijk om de instelling van een browser te wijzigen, zodat deze geen cookies accepteert.

Wij gebruiken IP-adressen en cookies om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik bij te houden (zoals aantal bezoekers, stille en drukke periodes) en om algemene demografische informatie te verzamelen.

Partners

Met de partners van deze website die (een deel van) de uitvoering van bepaalde diensten uitvoeren, is deze website overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen en zich houden aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wij raden u ten sterkste aan om dit bij partners altijd na te lezen met uw eigen privacy bepalingen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Links

Deze Website website bevat links naar andere websites en/of bronnen. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze Website niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Vragen

Als u nog vragen heeft over de privacy verklaring, neem dan contact met ons op.